Tänk på pengarna

Det är tyvärr många som får problem med spel varje år i Sverige. Spelautomater förbjöds i sverige 1 januari 1979 eftersom dessa ansågs ge upphov till sociala och ekonomiska problem. Det kan vara värt att komma ihåg att det inte alltid är en dans på rosor att spela. Trots att vi i regel uppskattar våra slots, i synnerhet de med stora progressiva jackpotts så är det viktigt att aldrig glömma bort att det är pengar man spelar för. Pengar som man, i de flesta fall, jobbat hårt för att få in. Dessa ska man inte lättvindigt spela bort. Vi har pratat om olika typer av casinospel och jackpottar. Oavsett vilket spel man väljer att spela så måste man hela tiden håll koll på sin ekonomi. Annars finns det risk att man kan förlora sina surt förvärvade pengar.

Det finns många sätt att undvika att bli spelberoende men en viktig sak att ta i beaktning är att all modern forskning pekar i samma riktning, vi ärver mycket egenskaper från våra föräldrar och att till exempel risken att falla in i beroenden av olika slag i många fall är ärftligt. Det är alltså så att vissa av oss har lättare att hamna i beroenden än andra. Precis som att vissa har större benägenhet att tro på övernaturliga ting. Till exempel, om en person har två kraftigt religiösa föräldrar så tenderar deras barn att också bli troende. I de allra flesta fall så fastnar de i samma tro som sina föräldrar men de kan också vända sig till tron på utomjordingar eller något annat. Det behöver inte vara just religiöst. Samma som att barn till föräldrar som är beroende av alkohol sannolikt löper större risk att fastna i ett missbruk. Det här har man tidigare resonerat och trott beror på miljön men all modern forskning där man har tittat på adoptivbarn och tvillingar som inte växt upp tillsammans så ser man att det finns starka band mellan deras ursprung och hur deras liv utvecklas som går stick i stäv med hur det borde vara om det bara var miljön som var en faktor.

Hur som helst, att hålla stenkoll på sin ekonomi och aldrig spela för pengar som man inte har råd att förlora är jätteviktigt. Man bör göra upp en ekonomisk kalkyl innan man börjar spela där man fastställer hur mycket man får spela för per månad. När dessa pengar är slut så får man helt enkelt vänta med att spela till nästa månad då man gör en ny kalkyl och räknar ut hur mycket man kan spendera på att spela.